PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii. Praha: Filosofia, 2010. 600 s. ISBN 978-80-7007-331-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii
Název anglicky Karel Vorovka : A Mathematicians Journey to Philosophy
Autoři PAVLINCOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, 600 s. 2010.
Nakladatel Filosofia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00048839
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7007-331-5
Klíčová slova česky Karel Vorovka ; česká filosofie ; Přírodovědecká fakulta UK ; filosofie matematiky ; Ruch filosofický ; Polemos ; Americká filosofie
Klíčová slova anglicky Karel Vorovka ; Czech philosophy ; Faculty of Natural Sciences of Charles University ; Philosophy of Mathematics ; Philosophical Movement ; Polemos ; The American Philosophy
Štítky RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 28. 1. 2013 13:30.
Anotace
Univerzitní profesor Karel Vorovka (1879 až 1929) patřil u nás v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům filosofie. Kniha navazující na dosavadní studie je uceleným výkladem o jeho životě a díle. Vorovkův myšlenkový vývoj od matematiky k noetice, metafyzice a dějinám filosofie představuje v širších souvislostech české i světové filosofie. Životní pasáže se vztahují k Vorovkovu prostředí rodinnému, školnímu (učil na střední i vysoké škole) a filosofickému, k jeho spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, Jednotou filosofickou, Ruchem filosofickým a se zahraničními filosofy. Součástí knihy jsou rovněž překlady Vorovkových francouzských studií, dochovaná korespondence, bibliografický soupis jeho prací i ohlasů a řada fotografií a dokumentů osobního i profesního charakteru. Kniha vychází ke 130. výročí Vorovkova narození (3. února 1879) a 80. výročí jeho úmrtí (15. ledna 1929).
Anotace anglicky
Professor Karel Vorovka (1879~1929) was one of the greatest philosophers in this country in the first three decades of the 20th century. Following a series of studies, the book is a systematic exposition of his life and work. It presents Vorovkas intellectual development from mathematics to epistemology, metaphysics and history of philosophy in a wider context of Czech and world philosophy. The parts of the book focusing on Vorovkas life deal with his family, schools (he taught at a high school as well as a college) and philosophical environment - his cooperation with The Union of Czech Mathematicians and Physicists, Union of Philosophy, Ruch filosofický and foreign philosophers. Part of the book consists of translations of Vorovkas French works, extant correspondence, bibliographical list of his works and reviews, and a number of photographs and documents relevant to his personal as well as professional character. The book has been published to commemorate the 130th anniversary of Vorovkas birth (3rd February, 1879) and the 80th anniversary of his death (15th January 1929).
Návaznosti
GA401/07/0236, projekt VaVNázev: Filosofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky
Investor: Grantová agentura ČR, Filozofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:26