BONČKOVÁ, Helena. Zpráva z 3. odborného sympozia organizovaného NS ČR: Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2009, vol. 2009, č. 9, p. 6-12. ISSN 1210-6348.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpráva z 3. odborného sympozia organizovaného NS ČR: Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu
Authors BONČKOVÁ, Helena.
Edition Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora v Praze, 2009, 1210-6348.
Other information
Type of outcome article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Helena Bončková, LL.M., učo 170111. Changed: 20/9/2010 16:22.
PrintDisplayed: 26/5/2019 03:13