KVIZDA, Martin. Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, roč. 2010, č. 02, s. 66-72. ISSN 1336-7943.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways
Název česky Vliv vertikální separace na konkurenceschopnost železnice
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant).
Vydání Železniční doprava a logistika, Žilina, Žilinská univerzita, 2010, 1336-7943.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00048873
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky konkurenceschopnost; železniční doprava; ekonomie dopravy
Klíčová slova anglicky unbundling; railway industry; transport economics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Změněno: 29. 9. 2010 12:29.
Anotace
The aim of ongoing reforms of the railway transport in the EU countries is to enhance operational efficiency of railway transport and its competitiveness in comparison with other transport modes; particularly with road transport, in the case of the high-speed rail even with air transport. In order to achieve this aim, the EU Common Transport Policy (CTP) has chosen the instrument of vertical separation, i.e. the separation of railway operation from the railway network ownership and management, so called unbundling. However, ownership, administrative, and financial separation of infrastructure from train operations poses a risk of new problems. Where unbundling is implemented under the conditions of inappropriate institutional structure and unclearly defined relationships between individual subjects of railway transport, it can further decrease efficiency of individual train operators, which results in a lower customer satisfaction as well as lower intermodal competitiveness of the railway.
Anotace česky
Všeobecným cílem reforem železniční dopravy v zemích EU je zvýšení její provozní efektivnosti železnice a její konkurenceschopnosti vzhledem k ostatním dopravním modům, zejména vzhledem k silniční dopravě, v případě vysokorychlostních železnic i vhledem k dopravě letecké. Pro dosažení tohoto cíle volí Společná dopravní politika EU (CTP) jako nástroj vertikální separaci, tzn. formální i faktické oddělení železničního provozu od vlastnictví a správy železniční infrastruktury tzv. unbundling. Železniční reforma na základě unbundlingu má však i svá omezení a může generovat problémy. Výsledkem unbundlingu by tak nemuselo být zvýšení efektivnosti železniční dopravy, ale spíše naopak podvázání efektivnosti jednotlivých dopravců, což by vedlo k nižšímu uspokojení zákazníků a nižší intermodální konkurenceschopnosti železnice, a dále ke zvýšení celkových nákladů odvětví.
Návaznosti
GA402/08/1438, projekt VaVNázev: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - možnosti a limity hospodářské politiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 04:56