Informační systém MU
BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ and Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami (Guide to basic statistical methods). vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 pp. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průvodce základními statistickými metodami
Name (in English) Guide to basic statistical methods
Authors BUDÍKOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Maria KRÁLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Bohumil MAROŠ (203 Czech Republic).
Edition vydání první. Praha, 272 pp. edice Expert, 2010.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00044986
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-247-3243-5
Keywords (in Czech) popisná statistika; teorie pravděpodobnosti; matematická statistika; software STATISTICA; software MINITAB
Keywords in English descriptive statistics; theory of probability; mathematical statistics; software STATISTICA; software MINITAB
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D., učo 18650. Changed: 18. 3. 2013 15:34.
Abstract
Odborná kniha obsahuje mnoho příkladů a případových studií a je primárně určena studentům ekonomie a inženýrských oborů. Čtenář se seznámí se základními statistickými postupy a praktickými aplikacemi statistiky. Kniha je rozdělena do tří částí. První část se zabývá popisnou statistikou, druhá teorií pravděpodobnosti a třetí vybranými metodami statistické indukce.
Abstract (in English)
This book containing many examples and case studies aims primarily at students of economics and engineering. The reader will familiarize themselves with essential statistical techniques and practical applications of statistics. The book is divided into three parts. The first part deals with descriptive statistics, the second one treats the basic concepts of the probability theory and the third part looks at the selected methods of inductive statistics.
Displayed: 26. 9. 2023 05:19