KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010. xv, 240. ISBN 9788074003431.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech
Authors KOLDINSKÁ, Kristina.
Edition Vyd. 1. Praha, xv, 240, 2010.
Publisher C.H.Beck
Other information
ISBN 9788074003431
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:41.
PrintDisplayed: 19/10/2021 02:16