SVOBODOVÁ, Hana. Vliv společné zemědělské politiky na stav a možnosti rozvoje zemědělství a venkova v kraji Vysočina (Impact of the Common agricultural policy on situation and possibilities of agriculture and rural development in the Vysocina region). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2010. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 263-270. ISBN 978-80-7375-435-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv společné zemědělské politiky na stav a možnosti rozvoje zemědělství a venkova v kraji Vysočina
Name (in English) Impact of the Common agricultural policy on situation and possibilities of agriculture and rural development in the Vysocina region
Authors SVOBODOVÁ, Hana.
Edition 1. vyd. Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2010, p. 263-270, 8 pp. 2010.
Publisher Mendelova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-7375-435-8
Keywords (in Czech) Zemědělství, rozvoj venkova, společná zemědělská politika, kraj Vysočina
Keywords in English Agriculture, rural development, Common agricultural policy, Vysočina region
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 28. 10. 2011 16:54.
Abstract
Společná zemědělská politika přinesla do venkovského prostoru řadu změn, které se týkají jak agrárního sektoru, tak i rozvoje venkova. Přes problémy a nerovné podmínky, jež českým zemědělcům společná zemědělská politika přinesla predevším, nabízí také možnosti pro rozvoj. Tyto možnosti jsou nastíněny v předkládaném příspěvku, a to konkrétně na příkladu kraje Vysočina.
Abstract (in English)
The Common agricultural policy brought into rural areas many changes which impact agrarian sector as well as rural development. Despite problems and unequal conditions for Czech farmers, common agricultural policy brought also opportunities for development. These possibilities – demonstrated on example of Vysocina region – are outlined in following article.
Links
QH82249, research and development projectName: Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality života na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 28. 10. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc?info
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:53, RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
Attributes
 

03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.doc
File type
Word (application/msword)
Size
112,5 KB
Hash md5
1f7ba5de7a5b3a740a21ad20190f27f4
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:53

03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
30,9 KB
Hash md5
99f980f2bd30ea9ecc9282b41e2d70e1
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:56

03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/902465/03_Vliv_SZP_na_rozvoj_zem_a_venk.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
314,6 KB
Hash md5
04ca95ff60dbfb4490508b4420065c24
Uploaded/Created
Fri 28. 10. 2011 16:56
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 7. 8. 2022 18:25