CLARK, Stephen L a Petr ZEMÁNEK. On a Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems on a half line. Applied Mathematics and Computation. Spojené státy americké: Elsevier, 2010, roč. 217, č. 7, s. 2952-2976. ISSN 0096-3003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On a Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems on a half line
Název česky Weylova-Titchmarshova teorie pro diskrétní symplektické systémy na polopřímce
Autoři CLARK, Stephen L (840 Spojené státy) a Petr ZEMÁNEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Applied Mathematics and Computation, Spojené státy americké, Elsevier, 2010, 0096-3003.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.536
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00045084
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000283442400008
Klíčová slova česky Diskrétní symplektický systém; Weylova-Titchmarshova M-funkce; Regulární spektrální problém; Singulární spektrální problém; Riccatiho rovnice; Případ limitního bodu; Případ limitní kružnice; Greenova funkce.
Klíčová slova anglicky Discrete symplectic system; Weyl-Titchmarsh M-function; Regular spectral problem; Singular spectral problem; Riccati equation; Limit point case; Limit circle case; Green's function.
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 13. 3. 2012 14:29.
Anotace
Recently, Bohner and Sun introduced basic elements of a Weyl-Titchmarsh theory into the study of discrete symplectic systems. We extend this development through the introduction of Weyl-Titchmarsh functions together with a preliminary study of their properties. A limit point criterion is described and characterized. Green's function for the half-line is introduced as a limit of such functions in the regular case and half-line solutions obtained are seen to satisfy lambda-dependent boundary conditions at infinity.
Anotace česky
Bohner a Sun definovali základní pojmy Weylovy-Titchmarshovy teorie pro diskrétní symplektické systémy v práci z roku 2010. V našem článku rozšiřujeme tuto teorii na diskrétní symplektické systémy zavedením Weylovy-Titchmarshovy funkce a studiem jejich vlastností. Charakterizujeme případy limitního bodu a limitní kružnice. Zavádíme Greenovu funkci na polopřímce a s její pomocí řešíme nehomogenní diskrétní symplektický systém, který splňuje okrajovou podmínku v nekonečnu závisející na spektrálním parametru lambda.
Návaznosti
GC201/09/J009, projekt VaVNázev: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Oscilační a spektronální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
MUNI/A/0964/2009, interní kód MUNázev: Matematické struktury (Akronym: Matematické struktury)
Investor: Masarykova univerzita, Matematické struktury, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 10:32