MAREČKOVÁ, Pavla. Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU
Název česky Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU
Název anglicky Concentration and relaxation exercises in teaching foreign language to students with SLD
Autoři MAREČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 10 s. 2010.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00045171
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-199-7
Klíčová slova česky specifické poruchy učení;výuka cizího jazyka;koncentrace;pozornost;relaxace
Klíčová slova anglicky specific learning difficulties;foreign language teaching;attention;concentration;relaxation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D., učo 15352. Změněno: 25. 10. 2010 13:49.
Anotace
U žáků, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení, se často setkáváme s přidruženými nežádoucími jevy, jako je roztěkanost, nesoustředěnost, psychický i fyzický neklid, úzkost, strach či stres. Systematickým začleňováním krátkých koncentračních a relaxačních cvičení do výuky (nejen) cizího jazyka lze tyto nežádoucí jevy eliminovat, popř. odstranit. Cvičení popsaná v tomto příspěvku pomáhají zvyšovat pozornost či uvolnit psychické a fyzické napětí u žáků a současně umožňují, aby při nich žáci uplatnili své jazykové znalosti a dovednosti.
Anotace anglicky
Pupils who have been diagnosed with specific learning difficulties often show more unwished-for behavioral patterns, such as absent-mindedness, lack of concentration, psychic and physical restlessness, anxiety, fear or stress. Organic inclusion of short concentration and relaxation exercises in (foreign language) classes can reduce or terminate these behavioral patterns. Exercises described in the paper help the pupils increase the concentration or relax from psychic and physical stress. At the same time, the pupils can use their FL knowledge and skills when performing the exercises.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2020 17:40