LASÁK, Jan a Bohumil HAVEL. Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18, č. 17, s. 605 - 610. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky
Název česky Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky
Název anglicky Strategic voting in corpoation and its consequences
Autoři LASÁK, Jan (203 Česká republika, garant) a Bohumil HAVEL (203 Česká republika).
Vydání Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck, 2010, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00045227
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky strategické hlasování korporace
Klíčová slova anglicky strategic voting corporation
Štítky corporations voting
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 31. 10. 2010 13:03.
Anotace
Tento článek se věnuje některým otázkám, které souvisí se strategickým hlasováním v korporaci.
Anotace anglicky
This article discusses various issues associated with strategic voting in corporation.
VytisknoutZobrazeno: 2. 6. 2020 20:51