MOCHŤAK, Michal. Mexický stranícky systém: prerod demokracie (Mexican Party System: Rebirth of Democracy). Slovenská politologická revue. Trnava: Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2010, vol. 10, No 3, p. 58-93. ISSN 1335-9096.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mexický stranícky systém: prerod demokracie
Name (in English) Mexican Party System: Rebirth of Democracy
Authors MOCHŤAK, Michal (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Slovenská politologická revue, Trnava, Katedra politológie FF UCM v Trnave, 2010, 1335-9096.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00051495
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Mexiko; stranický systém; volby; demokracie
Keywords in English Mexico; party system; elections; democracy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D., učo 219883. Changed: 3. 4. 2012 16:49.
Abstract
Cieľom textu je charakterizovať premenu systému politických strán Spojených štátov mexických (ďalej Mexiko), ktorá korešponduje s evolúciou mexickej demokracie za posledných približne dvadsať rokov, pričom hlavný akcent je kladený na inštitucionálne zmeny v systéme. Táto analýza je uskutočnená na pozadí najskôr hegemonického a následne predominantného postavenia PRI, ako prejavu unimodálnej koncentrácie moci.
Abstract (in English)
The paper introduces transformation of Mexican party system and changes in Mexican democracy in the second half of 20th and the beginning of 21st century. The analytical framework consists of the description of milestones in Mexican party system and the evaluation of the electoral data in broader context of democratic change.
PrintDisplayed: 26. 11. 2022 10:42