DOUBROV, Boris and Jan SLOVÁK. Inclusions between parabolic geometries. Pure and Applied Mathematics Quarterly. Boston: Int. Press, 2010, vol. 6, No 3, p. 755-780. ISSN 1558-8599.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inclusions between parabolic geometries
Name in Czech Vkládání parabolických geometrií
Authors DOUBROV, Boris (112 Belarus) and Jan SLOVÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pure and Applied Mathematics Quarterly, Boston, Int. Press, 2010, 1558-8599.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.462
RIV identification code RIV/00216224:14310/10:00045268
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000274658900007
Keywords (in Czech) Cartanovy konexe, Feffermanova konstrukce, volne distribuce, spinorova geometrie, normalita
Keywords in English Cartan connections; Fefferman construction; free distributions; spinorial geometry; normality conditions
Tags Cartan connections, fefferman constructions, parabolic geometries, weyl connections
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., učo 1424. Changed: 21. 9. 2011 06:20.
Abstract
Some of the well known Fefferman like constructions of parabolic geometries end up with a new structure on the same manifold. In this paper, we classify all such cases with the help of the classical Onishchik's lists [10] and we treat the only new series of inclusions in detail, providing the spinorial structures on the manifolds with generic free distributions. Our technique relies on the cohomological understanding of the canonical normal Cartan connections for parabolic geometries and the classical computations with exterior forms. Apart of the complete discussion of the distributions from the geometrical point of view and the new functorial construction of the inclusion into the spinorial geometry, we also discuss the normality problem of the resulting spinorial connections. In particular, there is a non-trivial subclass of distributions providing normal spinorial connections directly by the construction.
Abstract (in Czech)
Některé z Feffermanovych konstrukcí parabolických geometrií vedou ke strukturám na téže varietě. V článku klasifikujeme vsechny tyto případy s pomocí klasických výsledků Oniščika, což vede také na spinorové geometrie pro volné distribuce.Technicky se opíráme o pochopení kohomologické podstaty Cartanových konexí v parabolických geometriích a klasický kalkul s vnějšími formami. Vedle geometrické diskuse vlastnosti funktroiálních konstrukcí zkoumáme také problém normality výsledné konexe. Zejména ukazujeme existenci netriviální třídy distribucí, pro které konstrukce dává přímo normální konexi.
Links
GA201/08/0397, research and development projectName: Algebraické metody v geometrii a topologii
Investor: Czech Science Foundation, Algebraic methods in geometry and topology
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf Licence Creative Commons  File version Slovák, J. 13. 6. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 13. 6. 2020 20:42, prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., učo 1424
Attributes
 

PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
236,8 KB
Hash md5
e3e5243f7644f713b9d3060a9552831d
Uploaded/Created
Sat 13. 6. 2020 20:42

PAMQ-6-3-A7-doubrov.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/905449/PAMQ-6-3-A7-doubrov.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
42,6 KB
Hash md5
7c23f14f726c0379ae245c23d0f9a754
Uploaded/Created
Sat 13. 6. 2020 20:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 17. 8. 2022 00:09