VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy
Authors VODIČKA, Felix.
Edition Vyd. 1. Praha, 366 s. 1994.
Publisher H & H
Other information
ISBN 80-85787-62-8
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 29/11/2022 15:24