Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 255 s. ISBN 9788073678159.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši
Authors
Translated by Petr Bakalář, Illustrated by Ján Ferjenčík.
Edition Vyd. 2. Praha, 255 s. 2010.
Publisher Portál
Other information
WWW URL
ISBN 9788073678159
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:05.
PrintDisplayed: 19/8/2022 03:34