JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Název česky S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Název anglicky With gender to the market. Educational strategies and decissions of 15years old students
Autoři JARKOVSKÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina LIŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Iva ŠMÍDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Praha - Brno, 220 s. Edice studie, sv. 65, 2010.
Nakladatel SLON
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00045305
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7419-030-8
Klíčová slova česky gender; vzdělávání; trh práce; Česká republika; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky gender; education; labour market; Czech Republic; qualitative research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., učo 7385. Změněno: 26. 1. 2013 13:21.
Anotace
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na generové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím povolání dívek a chlapců na konci povinné školní docházky. Výzkumný tým analyzoval jejich očekávání, na jejich vysněné školy a zaměstnání, na volby, které skutečně udělali, i na bariéry, které jim stojí v cestě, a na způsoby jejich překonávání. Poznatky z výzkumu jsou ukotveny jak v sociologických teoriích akcentujících propojenost sociální struktury s jednáním jednotlivých aktérů a aktérek, tak ve feministických přístupech zdůrazňujících nutnost sociální změny směrem k rovné a spravedlivé společnosti.
Anotace anglicky
The book explores the complexity of educational system, labour market and gender. The core of the book lies in a qualitative study among 15 years old Czech students - boys and girls - set within the context of contemporary research on the issues of educational choices, labour market strategies and its genderedness. The core question and goal of the study focused on decission making processes concerning secondary education and future paid work in the last year of the students elementary education. The research team analysed their expectations, dream schools and jobs, and choices really made, and also barriers in their paths and methods to overcome them. The research outputs are grounded in sociological theories accenting the complexity of social structure and the interactions of individual actors, as well as in feminist approaches stressing the need of social change towards a just and equal society.
Návaznosti
GA403/06/0067, projekt VaVNázev: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 14:02