PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole
Název česky Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole
Název anglicky Analysis of teacher´s work with diversity in current school
Autoři PAVLOVSKÁ, Marie (203 Česká republika, domácí) a Petra RÖDEROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs, 9 s. 2010.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00045335
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-199-7
Klíčová slova česky odlišnost, speciální vzdělávací potřeby, postižení, znevýhodnění, integrace, dramatická výchova
Klíčová slova anglicky diversity;special educational needs;disability; disadvantage; integration; drama education
Změnil Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 1. 4. 2011 16:35.
Anotace
Příspěvek prezentuje pilotní výzkumné šetření současného stavu práce pedagogů s odlišností v běžných školách. Zaměřuje se na zjištěná data týkající se např. délky praxe učitelů, která se jeví jako důležitý faktor ovlivňující znalosti aktivit, které pomáhají pedagogům řešit náročné situace ve třídě.
Anotace anglicky
The article presents a pilot research of present situation in mainstream schools, how teachers work with diversity at school. It focuses on observed data concerning the lenght of teacher s praxi etc., that is an important factor affecting their knowledge of activities, which help them to solve demanding situations in the classroom.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 7. 2. 2023 00:16