NĚMEC, Daniel a Osvald VAŠÍČEK. Estimating structural changes of the Czech economy: How convincing are the symptoms of the economic crisis? In Mathematical Methods in Economics 2010. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010. s. 469-476. ISBN 978-80-7394-218-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Estimating structural changes of the Czech economy: How convincing are the symptoms of the economic crisis?
Název česky Odhad strukturálních změn české ekonomiky: Jak přesvědčivé jsou symptomy ekonomické krize?
Autoři NĚMEC, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí) a Osvald VAŠÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Mathematical Methods in Economics 2010, od s. 469-476, 8 s. 2010.
Nakladatel University of South Bohemia, Faculty of Economics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00045341
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7394-218-2
UT WoS 000287979900080
Klíčová slova česky rekurzivní odhad; rekurzivní předpověď; přirozené míry; bayesovský odhad
Klíčová slova anglicky recursive estimation; recursive forecast; natural rates; Bayesian estimation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939. Změněno: 19. 3. 2013 16:10.
Anotace
The goal of our contribution is to find possible changes in the Czech economy in the last fifteen years. We are concerned with the questions of stability of the relationships among the key economic variables. These relationships are expressed particularly by the dynamic Okun's law, Phillips curve, IS curve or the Taylor's rule. The cyclical development of the economy is based on the simultaneous estimation of the four (unobserved) natural rates: potential output, NAIRU, equilibrium real interest rate and equilibrium real exchange rate. Unlike the mainstream (DSGE) models we use an alternative, non general equilibrium model without any strong restrictions on the parameter and model equations. Our results (among others) show that the significant changes of parameters are identified only in the period of the last economic downturn beginning the fourth quarter 2008 and that these changes influenced only a part of the key model parameters.
Anotace česky
Cílem článku je ověření nalezení možných strukturálních změn v české ekonomice v posledních 15 letech. Zajímá nás především otázka stability vztahů mezi klíčovými ekonomickými proměnnými. Těmito vztahy máme na mysli dynamický Okunův zákon, Phillipsovu křivku, IS křivku a Taylorovo pravidlo. Cyklický vývoj ekonomiky je založen na simultánním odhadu čtyř nepozorovaných stavů: potenciálního výstupu, NAIRU, rovnovážné reálné úrokové míry a rovnovážného reálného směnného kurzu. Oproti DSGE modelům hlavního proudu ekonomie využíváme alternativní model, který neklade silné restrikce na parametry a modelové rovnice. Naše výsledky mimo jiné ukazují, že významné změny parametrů jsou identifikovány pouze v období posledního ekonomického poklesu z posledního čtvrtletí roku 2008 a že tyto změny ovlivnily pouze část klíčových modelových parametrů.
Návaznosti
1M0524, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
mme2010_paper.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Němec, D. 19. 3. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/906949/mme2010_paper.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/906949/mme2010_paper.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/906949/mme2010_paper.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/906949/mme2010_paper.pdf?info
Vloženo
Út 19. 3. 2013 16:10, doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., učo 22939
  • osoba prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc., učo 894
Atributy
 

mme2010_paper.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/906949/mme2010_paper.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/906949/mme2010_paper.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
184,5 KB
Hash md5
786d04bedc546a2be646c330553a7761
Vloženo
Út 19. 3. 2013 16:10

mme2010_paper.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/906949/mme2010_paper.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/906949/mme2010_paper.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
20,6 KB
Hash md5
16df9103807a794ff68e69b4020d0d13
Vloženo
Út 19. 3. 2013 16:16
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 00:20