Informační systém MU
ULMAN, Vladimír. Boundary Treatment for Young-van Vliet Recursive Zero-Mean Gabor Filtering. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. NEW YORK (USA): HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2011, roč. 2011, ID 234090, s. 1-9. ISSN 1687-6172. doi:10.1155/2011/234090.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Boundary Treatment for Young-van Vliet Recursive Zero-Mean Gabor Filtering
Název česky Ošetření okrajových podmínek u Young-Van Vlietových rekurzivních zero-mean Gáborových filtrech
Autoři ULMAN, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, NEW YORK (USA), HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2011, 1687-6172.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW doprovodná webová stránka
Impakt faktor Impact factor: 1.053 v roce 2010
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00051514
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Doi http://dx.doi.org/10.1155/2011/234090
UT WoS 000290384000001
Klíčová slova česky rekurzivní filtrování v obrazové doméně; Gaussovo filtrování; Gáborovo filtrování; IIR; digitální filtry
Klíčová slova anglicky recursive spatial filtering; Gaussian filtering; Gabor filtering; IIR; digital filters
Štítky CBIA, cbia-web
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 20. 4. 2012 09:37.
Anotace
This paper deals with convolution setting at boundary regions for 1D convolution computed during recursive Gaussian and Gabor filtering as well as staged Gabor filtering computed more efficiently as modulation, recursive Gaussian, and demodulation. These are established fast approximations to their filters. Until recently, all the three applications of recursive filters suffered from distortions near boundary as a result of inappropriate boundary treatment. The extension of input data with constant border value is presumed. We review a recently suggested setting for recursive Gaussian and Gabor filtering. Then, a new convolution setting for the more efficient staged Gabor filtering is presented. We also offer a formula to compute the scale coefficient, using which a zero-mean Gabor filter can be obtained from either recursive or staged Gabor filter.
Anotace česky
Tento článek se zabývá vhodným nastavením 1D konvoluce v okrajových oblastech. A to v případech rekurzivního filtrování Gaussovským a Gáborovým filtrem a také Gáborovým filtrováním efektivněji počítaným po částech, tzn. jako modulaci, Gaussův filtr a demodulaci. Rekurzivní varianty filtrování jsou již zavedeny a platí za rychlé aproximace. Donedávna však tyto rekurzivní aproximace zhoršovaly výsledky u okrajů v důsledku nevhodného nastavení. Předpokládáme, že okraje jsou rozšiřovány konstantní hodnotou, která se nachází právě na tom okraji. Zrekapitulujeme nedávno navržené nastavení rekurzivního Gaussovo a Gáborovo filtrování. Poté předvedeme nové nastavení konvoluce pro případ toho efektivního Gáborovo filtrování počástech. Navrhneme také vzorec pro výpočet škálovacího koeficientu, kterým se dá zajistit tzv. zero-mean Gaborův filtr.
Návaznosti
LC535, projekt VaVNázev: Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu v normě a patologii
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
MUNI/A/0914/2009, interní kód MUNázev: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Akronym: SV-FI MAV)
Investor: Masarykova univerzita, Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
2B06052, projekt VaVNázev: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Akronym: Biomarker)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů
Zobrazeno: 4. 2. 2023 13:08