HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě (Political Parties. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties in Western and Central Europe). Praha: Grada, 2010. 320 pp. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě
Name in Czech Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě
Name (in English) Political Parties. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties in Western and Central Europe
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lubomír KOPEČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 320 pp. edice Politologie, 2010.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00040622
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-247-3192-6
Keywords in English Party Families; East-Central Europe; Western Europe; Social Democrats and Socialists; Liberals; Greens; Far Left and Right; Christian Democrats; Conservatives; Ethnic and Regional Parties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 11/7/2014 14:09.
Abstract
Už více než dvě desetiletí uplynula od začátku přechodů k demokracii v zemích střední Evropy. Dnes státy západní a střední Evropy sdílejí společný politický prostor Evropské unie. Vytváří to fascinující příležitost pro analýzu podobností a rozdílů mezi nimi. V této knize jsou s využitím konceptu stranických rodin nastíněny západoevropské strany a jejich středoevropské protějšky, což zahrnuje detailní analýzu stranických aktérů v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Jednotlivé kapitoly komplexně mapují sociální demokraty, zelené, krajní levici, konzervativce, liberály nebo krajní pravici. Čtenář tak může sledovat původ, ideologii, proměny a mezinárodní vazby jednotlivých stran. Kniha původně vyšla v britském nakladatelství Ashgate.
Abstract (in English)
More than two decades have passed since the transition to democracy began in Central Europe. Today, West and Central European countries share a common political space - the European Union. This has created a fascinating opportunity for analysis of the similarities and differences between these countries. In this book, authors critically apply the party families approach to Western and Central European political parties. Special attention is paid to the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia. With chapters devoted to social democrats, greens, the far right and left amongst many others, this book charts the parties origins, ideologies, and international ties. The book was originally published by Ashgate Publishing.
Links
IAA708140801, research and development projectName: Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/5/2019 13:01