KALOUDA, František. Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů (Risk and Uncertainty Report to the Concept Specification). In Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Řízení a modelování finančních rizik. 1st ed. Ostrava: Ostrava, EkF VŠB-TU, 2010. p. 180-190. ISBN 978-80-210-4628-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Name in Czech Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Name (in English) Risk and Uncertainty Report to the Concept Specification
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, p. 180-190, 11 pp. 2010.
Publisher Ostrava, EkF VŠB-TU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00041045
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4628-3
UT WoS 000306816200021
Keywords (in Czech) Nejistota riziko nové pojetí rizika příležitost šance
Keywords in English Uncertainty risk new concept of the risk chance
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 21/11/2013 15:24.
Abstract
Příspěvek podrobuje kritické analýze současné vnímání pojmů nejistota a riziko. Jeho cílem je přiblížit jejich teoretické pojetí co nejvíce realitě rozhodování v podnikatelském kontextu, tedy prostředí zdravého rozumu. Pojem nejistota v zásadě žádné podstatné modifikace ve výše uvedeném smyslu nepotřebuje. Je pouze třeba brát v úvahu, že důsledek rozhodování za nejistoty může být positivní nebo negativní. Akademický koncept možných positivních i negativních důsledků rizika je zde však odmítnut. Pojem riziko je nově vyhrazen pouze pro negativní důsledky rozhodovací situace. Pro positivní důsledky se zde striktně zavádí pojem příležitost (šance).
Abstract (in English)
The paper is analysing contemporary perception of concepts risk and uncertainty. The aim of the paper is to near a theoretical approach to the reality of entrepreneurial context, in other words to the context of common sense. Concept uncertainty needs no substantial modifications. It is only necessary to take in considerations fact, that the effect of the decision making process in conditions of uncertainty can be either positive or negative. Academic concept of both positive and negative effects of the risk is in this paper withheld. Concept of the risk is for now dedicated only for negative effects of the decision making conditions. For positive effects is here restricted concept chance (or opportunity).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc   File version Kalouda, F. 14/11/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc?info
Uploaded/Created
Wed 14/11/2012 16:34

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.doc
File type
Word (application/msword)
Size
89 KB
Hash md5
ac1ff741f159ba52f782c1e72446c4c5
Uploaded/Created
Wed 14/11/2012 16:34

12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
23,4 KB
Hash md5
a3c9de5374dc4d0f72c3e0558cf2be66
Uploaded/Created
Wed 14/11/2012 16:34

12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909099/12_Ostrava__Text_prispevku_Kalouda__12.09.01.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
348,7 KB
Hash md5
1c48b6243ec061ccc6ef79a1b97c92f5
Uploaded/Created
Wed 14/11/2012 16:34
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 6/10/2022 03:14