Informační systém MU
KALOUDA, František. Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů. In Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Ostrava, EkF VŠB-TU, 2010. s. 180-190. ISBN 978-80-210-4628-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Název česky Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Název anglicky Risk and Uncertainty Report to the Concept Specification
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, od s. 180-190, 11 s. 2010.
Nakladatel Ostrava, EkF VŠB-TU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00041045
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4628-3
UT WoS 000306816200021
Klíčová slova česky Nejistota riziko nové pojetí rizika příležitost šance
Klíčová slova anglicky Uncertainty risk new concept of the risk chance
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 21. 11. 2013 15:24.
Anotace
Příspěvek podrobuje kritické analýze současné vnímání pojmů nejistota a riziko. Jeho cílem je přiblížit jejich teoretické pojetí co nejvíce realitě rozhodování v podnikatelském kontextu, tedy prostředí zdravého rozumu. Pojem nejistota v zásadě žádné podstatné modifikace ve výše uvedeném smyslu nepotřebuje. Je pouze třeba brát v úvahu, že důsledek rozhodování za nejistoty může být positivní nebo negativní. Akademický koncept možných positivních i negativních důsledků rizika je zde však odmítnut. Pojem riziko je nově vyhrazen pouze pro negativní důsledky rozhodovací situace. Pro positivní důsledky se zde striktně zavádí pojem příležitost (šance).
Anotace anglicky
The paper is analysing contemporary perception of concepts risk and uncertainty. The aim of the paper is to near a theoretical approach to the reality of entrepreneurial context, in other words to the context of common sense. Concept uncertainty needs no substantial modifications. It is only necessary to take in considerations fact, that the effect of the decision making process in conditions of uncertainty can be either positive or negative. Academic concept of both positive and negative effects of the risk is in this paper withheld. Concept of the risk is for now dedicated only for negative effects of the decision making conditions. For positive effects is here restricted concept chance (or opportunity).
Zobrazeno: 12. 8. 2022 05:53