Informační systém MU
KALOUDA, František. Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů (Risk and Uncertainty Report to the Concept Specification). In Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová. Řízení a modelování finančních rizik. 1st ed. Ostrava: Ostrava, EkF VŠB-TU, 2010. p. 180-190. ISBN 978-80-210-4628-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Name in Czech Riziko a nejistota příspěvek k precizaci pojmů
Name (in English) Risk and Uncertainty Report to the Concept Specification
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, p. 180-190, 11 pp. 2010.
Publisher Ostrava, EkF VŠB-TU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/10:00041045
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4628-3
UT WoS 000306816200021
Keywords (in Czech) Nejistota riziko nové pojetí rizika příležitost šance
Keywords in English Uncertainty risk new concept of the risk chance
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 21/11/2013 15:24.
Abstract
Příspěvek podrobuje kritické analýze současné vnímání pojmů nejistota a riziko. Jeho cílem je přiblížit jejich teoretické pojetí co nejvíce realitě rozhodování v podnikatelském kontextu, tedy prostředí zdravého rozumu. Pojem nejistota v zásadě žádné podstatné modifikace ve výše uvedeném smyslu nepotřebuje. Je pouze třeba brát v úvahu, že důsledek rozhodování za nejistoty může být positivní nebo negativní. Akademický koncept možných positivních i negativních důsledků rizika je zde však odmítnut. Pojem riziko je nově vyhrazen pouze pro negativní důsledky rozhodovací situace. Pro positivní důsledky se zde striktně zavádí pojem příležitost (šance).
Abstract (in English)
The paper is analysing contemporary perception of concepts risk and uncertainty. The aim of the paper is to near a theoretical approach to the reality of entrepreneurial context, in other words to the context of common sense. Concept uncertainty needs no substantial modifications. It is only necessary to take in considerations fact, that the effect of the decision making process in conditions of uncertainty can be either positive or negative. Academic concept of both positive and negative effects of the risk is in this paper withheld. Concept of the risk is for now dedicated only for negative effects of the decision making conditions. For positive effects is here restricted concept chance (or opportunity).
Displayed: 5/10/2022 01:24