POKORNÁ, Jarmila. Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu (Legal Regulation of Business Companies in European and Czech Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 306 s. ISBN 9788021051904.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu
Name (in English) Legal Regulation of Business Companies in European and Czech Law
Authors POKORNÁ, Jarmila.
Edition 1. vyd. Brno, 306 s. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/10:00045535
Organization unit Faculty of Law
ISBN 9788021051904
Keywords (in Czech) obchodní společnost; harmonizace pomocí směrnic; evropské nadnárodní právní formy pro podnikání; vývoj evropské úpravy; vliv evropského práva na českou úpravu
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:41.
Abstract
Publikace prezentuje cíle a perspektivy vývoje evropské úpravy obchodních společností. Za východisko současného stavu je považována Smlouvu o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu v roce 1992. Ta výraznou měrou přispěla k integraci členských států pro úpravu společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráci ve věcech justice a vnitra. Základním prostředkem a současně součástí hlavního cíle integrace Evropského společenství je považován společný trh. Publikace dále nastiňuje perspektivy dalšího vývoje evropské úpravy obchodních společností a naznačuje vliv evropského práva na českou právní úpravu obchodních společností.
Abstract (in English)
Paper presents the objectives and prospects of European regulation of companies. Basis for the status quo is considered the Treaty on European Union signed in Maastricht in 1992. This significantly contributed to the integration of Member States for the treatment of the common foreign and security policy and cooperation in matters of justice and home affairs. The basic means and at the same time part of the main objectives of European integration is regarded as a common market. The publication also outlines the prospects for further development of the European rules on companies and suggests the influence of European law on the Czech legal regulation of companies.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11/5/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:16, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., učo 1800
Attributes
 

Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,7 MB
Hash md5
359c866b62e9e4cb66dbdc01f6bb933a
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:16

Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
706,3 KB
Hash md5
72ee405056de02b7fc85a41a2c4fa172
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/5/2022 06:22