POKORNÁ, Jarmila. Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 306 s. ISBN 9788021051904.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu
Název anglicky Legal Regulation of Business Companies in European and Czech Law
Autoři POKORNÁ, Jarmila.
Vydání 1. vyd. Brno, 306 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00045535
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 9788021051904
Klíčová slova česky obchodní společnost; harmonizace pomocí směrnic; evropské nadnárodní právní formy pro podnikání; vývoj evropské úpravy; vliv evropského práva na českou úpravu
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 14:05.
Anotace
Publikace prezentuje cíle a perspektivy vývoje evropské úpravy obchodních společností. Za východisko současného stavu je považována Smlouvu o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu v roce 1992. Ta výraznou měrou přispěla k integraci členských států pro úpravu společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráci ve věcech justice a vnitra. Základním prostředkem a současně součástí hlavního cíle integrace Evropského společenství je považován společný trh. Publikace dále nastiňuje perspektivy dalšího vývoje evropské úpravy obchodních společností a naznačuje vliv evropského práva na českou právní úpravu obchodních společností.
Anotace anglicky
Paper presents the objectives and prospects of European regulation of companies. Basis for the status quo is considered the Treaty on European Union signed in Maastricht in 1992. This significantly contributed to the integration of Member States for the treatment of the common foreign and security policy and cooperation in matters of justice and home affairs. The basic means and at the same time part of the main objectives of European integration is regarded as a common market. The publication also outlines the prospects for further development of the European rules on companies and suggests the influence of European law on the Czech legal regulation of companies.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:16, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., učo 1800
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., učo 1800
Atributy
 

Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,7 MB
Hash md5
359c866b62e9e4cb66dbdc01f6bb933a
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:16

Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/909542/Pravni_uprava_obchodnich_spolecnosti.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
706,3 KB
Hash md5
72ee405056de02b7fc85a41a2c4fa172
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 3. 2023 18:12