KOUDELKA, Zdeněk. Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna (Unconstitutional Constitutional Law). Forum prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2011, vol. 2011, No 1, p. 46-55. ISSN 2081-688X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna
Name in Czech Neústavní ústavní zákon
Name (in English) Unconstitutional Constitutional Law
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Forum prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. 2011, 2081-688X.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Web vydavatelství
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00051547
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Ústavní soud
Keywords in English Constitutional Court
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 14/8/2012 10:10.
Abstract
Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. O precedensowym wyroku czeskiego Sądu Konstytucyjnego. Przelozyl Boleslaw Banaszkiewicz.
Abstract (in Czech)
Text se zabývá rozhodnutím Ústavního soudu v Brně, kterým si v roce 2009 přisvojil pravomoc rušit ústavní zákony, když zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny pro údajný rozpor s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava. Ústavní soud tak učinil, aniž mu Ústava takovou pravomoc výslovně dává, v situaci, kdy cesta k mimořádným volbám formou speciálního ústavního zákona byla aplikována v právním řádu platném na území Čech, Moravy a Slezska opakovaně a stala se ústavní zvyklostí. Zrušení ústavního zákona přijatého správnou procedurou a příslušnou kvalifikovanou většinou je v rozporu s ústavním příkazem o vázanosti Ústavního soudu ústavními zákony. Pokud může Ústavní soud označit ústavní zákon za něco, co podle něj ústavním zákonem není, mohou jiní označit nález Ústavního soudu za něco, co nálezem není a odmítnout jej respektovat. Takovýto důsledek jednání Ústavního soudu je vážným narušením právní jistoty. Do polštiny přeložil Boleslaw Banaszkiewicz.
Abstract (in English)
The text focuses on the judgment of the Constitutional court in Brno which adopted the competence to abolish constitutional acts. The Constitutional court abolished the constitutional act on shortening the electoral term of the Chamber of Deputies due to the alleged conflict to the constitutional statute No 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic. The Constitutional court did so without being expressly entitled to it by the Constitution. Extraordinary elections took place on the base of a special constitutional act, this practice was applied repeatedly within the effective legal order in the Czech Republic and it became a constitutional convention. Abolition of a constitutional act which was enacted by the qualified majority within the right procedure is in conflict to the constitutional command which states that the Constitutional court is bound by the constitutional acts. If the Constitutional court designates the constitutional act as something what is not a constitutional act, then the others can designate the judgment of the Constitutional court as something what is not a judgment and can refuse to respect it. Such a consequence of the conduct of the Constitutional court is a serious violation of the principle of the legal certainty. Translation in Polish - Boleslaw Banaszkiewicz.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 14/8/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc?info
Uploaded/Created
Tue 14/8/2012 10:10, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
File type
Word (application/msword)
Size
161 KB
Hash md5
1fd0a6dff731f26cea4397fbc74bc50e
Uploaded/Created
Tue 14/8/2012 10:10

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
40,2 KB
Hash md5
0d6faf99fdd0322dc0002a6223bd337f
Uploaded/Created
Tue 14/8/2012 10:11

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
476,1 KB
Hash md5
9c8eabbb74ad31eaa4eadd0fe5cd1327
Uploaded/Created
Tue 14/8/2012 10:11
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4/7/2022 10:37