KOUDELKA, Zdeněk. Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. Forum prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 46-55. ISSN 2081-688X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna
Název česky Neústavní ústavní zákon
Název anglicky Unconstitutional Constitutional Law
Autoři KOUDELKA, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Forum prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. 2011, 2081-688X.
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web vydavatelství
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00051547
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Ústavní soud
Klíčová slova anglicky Constitutional Court
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Změněno: 14. 8. 2012 10:10.
Anotace
Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. O precedensowym wyroku czeskiego Sądu Konstytucyjnego. Przelozyl Boleslaw Banaszkiewicz.
Anotace česky
Text se zabývá rozhodnutím Ústavního soudu v Brně, kterým si v roce 2009 přisvojil pravomoc rušit ústavní zákony, když zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny pro údajný rozpor s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava. Ústavní soud tak učinil, aniž mu Ústava takovou pravomoc výslovně dává, v situaci, kdy cesta k mimořádným volbám formou speciálního ústavního zákona byla aplikována v právním řádu platném na území Čech, Moravy a Slezska opakovaně a stala se ústavní zvyklostí. Zrušení ústavního zákona přijatého správnou procedurou a příslušnou kvalifikovanou většinou je v rozporu s ústavním příkazem o vázanosti Ústavního soudu ústavními zákony. Pokud může Ústavní soud označit ústavní zákon za něco, co podle něj ústavním zákonem není, mohou jiní označit nález Ústavního soudu za něco, co nálezem není a odmítnout jej respektovat. Takovýto důsledek jednání Ústavního soudu je vážným narušením právní jistoty. Do polštiny přeložil Boleslaw Banaszkiewicz.
Anotace anglicky
The text focuses on the judgment of the Constitutional court in Brno which adopted the competence to abolish constitutional acts. The Constitutional court abolished the constitutional act on shortening the electoral term of the Chamber of Deputies due to the alleged conflict to the constitutional statute No 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic. The Constitutional court did so without being expressly entitled to it by the Constitution. Extraordinary elections took place on the base of a special constitutional act, this practice was applied repeatedly within the effective legal order in the Czech Republic and it became a constitutional convention. Abolition of a constitutional act which was enacted by the qualified majority within the right procedure is in conflict to the constitutional command which states that the Constitutional court is bound by the constitutional acts. If the Constitutional court designates the constitutional act as something what is not a constitutional act, then the others can designate the judgment of the Constitutional court as something what is not a judgment and can refuse to respect it. Such a consequence of the conduct of the Constitutional court is a serious violation of the principle of the legal certainty. Translation in Polish - Boleslaw Banaszkiewicz.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Koudelka, Z. 14. 8. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc?info
Vloženo
Út 14. 8. 2012 10:10, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Atributy
 

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
161 KB
Hash md5
1fd0a6dff731f26cea4397fbc74bc50e
Vloženo
Út 14. 8. 2012 10:10

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
40,2 KB
Hash md5
0d6faf99fdd0322dc0002a6223bd337f
Vloženo
Út 14. 8. 2012 10:11

Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/909940/Niekonstytucyjna_ustawa_konstytucyjna.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
476,1 KB
Hash md5
9c8eabbb74ad31eaa4eadd0fe5cd1327
Vloženo
Út 14. 8. 2012 10:11
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 2. 2023 13:34