Informační systém MU
KOUDELKA, Zdeněk. Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna (Unconstitutional Constitutional Law). Forum prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2011, vol. 2011, No 1, p. 46-55. ISSN 2081-688X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna
Name in Czech Neústavní ústavní zákon
Name (in English) Unconstitutional Constitutional Law
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Forum prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. 2011, 2081-688X.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Web vydavatelství
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00051547
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Ústavní soud
Keywords in English Constitutional Court
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 14/8/2012 10:10.
Abstract
Niekonstytucyjna ustawa konstytucyjna. O precedensowym wyroku czeskiego Sądu Konstytucyjnego. Przelozyl Boleslaw Banaszkiewicz.
Abstract (in Czech)
Text se zabývá rozhodnutím Ústavního soudu v Brně, kterým si v roce 2009 přisvojil pravomoc rušit ústavní zákony, když zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny pro údajný rozpor s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava. Ústavní soud tak učinil, aniž mu Ústava takovou pravomoc výslovně dává, v situaci, kdy cesta k mimořádným volbám formou speciálního ústavního zákona byla aplikována v právním řádu platném na území Čech, Moravy a Slezska opakovaně a stala se ústavní zvyklostí. Zrušení ústavního zákona přijatého správnou procedurou a příslušnou kvalifikovanou většinou je v rozporu s ústavním příkazem o vázanosti Ústavního soudu ústavními zákony. Pokud může Ústavní soud označit ústavní zákon za něco, co podle něj ústavním zákonem není, mohou jiní označit nález Ústavního soudu za něco, co nálezem není a odmítnout jej respektovat. Takovýto důsledek jednání Ústavního soudu je vážným narušením právní jistoty. Do polštiny přeložil Boleslaw Banaszkiewicz.
Abstract (in English)
The text focuses on the judgment of the Constitutional court in Brno which adopted the competence to abolish constitutional acts. The Constitutional court abolished the constitutional act on shortening the electoral term of the Chamber of Deputies due to the alleged conflict to the constitutional statute No 1/1993 Coll., Constitution of the Czech Republic. The Constitutional court did so without being expressly entitled to it by the Constitution. Extraordinary elections took place on the base of a special constitutional act, this practice was applied repeatedly within the effective legal order in the Czech Republic and it became a constitutional convention. Abolition of a constitutional act which was enacted by the qualified majority within the right procedure is in conflict to the constitutional command which states that the Constitutional court is bound by the constitutional acts. If the Constitutional court designates the constitutional act as something what is not a constitutional act, then the others can designate the judgment of the Constitutional court as something what is not a judgment and can refuse to respect it. Such a consequence of the conduct of the Constitutional court is a serious violation of the principle of the legal certainty. Translation in Polish - Boleslaw Banaszkiewicz.
Displayed: 22/5/2022 19:38