HLOUŠEK, Vít and Oldřich KRPEC. De la transition á l´européanisation. Le cas de la transformation des syndicats tchéques (From Transition to Europeanisation: The Case of Czech Trade Unions). Transition, Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2010, L, No 2, p. 1-14. ISSN 0779-3812.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name De la transition á l´européanisation. Le cas de la transformation des syndicats tchéques
Name in Czech Od tranzice k evropeizaci. Případ transformace českých odborů
Name (in English) From Transition to Europeanisation: The Case of Czech Trade Unions
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Oldřich KRPEC (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Transition, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2010, 0779-3812.
Other information
Original language French
Type of outcome article in a journal
Field of Study Political science
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00058712
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Evropeizace; odbory; Česká republika
Keywords in English Europeanisation; Trade Unions; Czech Republic
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., učo 23120. Changed: 16/1/2013 11:57.
Abstract
L article s occupe d Europeanisation des syndicats tchéques. En plus du périodisation, le papier avec transformation de leurs activités, les voies de la communication et de coopération avec les unions du commerce extérieur et les efforts les existants d agir directement au niveau d UE.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá evropeizací českých odborových organizací. Kromě vymezení jejího časového kontextu se zabývá transformací prostředků působení, komunikace a spolupráce se zahraničními odbory a případnými snahami o přímé působení na evropské rovině.
Abstract (in English)
The article deals with Europeanisation of the Czech trade unions. Besides the periodisation, the paper with trnaformation of their activities, ways of communication and cooperation with foreign trade unions, and existing efforts to act directly at the EU level.
Links
1J002/04-DP1, research and development projectName: Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR
Investor: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR, Modern society and its transformation (National programme of research)
PrintDisplayed: 21/5/2019 20:57