ŽĎÁRSKÁ, Markéta, Pavlína ZATLOUKALOVÁ, David POTĚŠIL, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HEJÁTKO. Quantitative differential analysis of plant proteome in a response to hormonal regulations. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quantitative differential analysis of plant proteome in a response to hormonal regulations
Název česky Kvantitativní diferenční analýza rostlinného proteomu v závislosti na hormonální regulaci
Autoři ŽĎÁRSKÁ, Markéta, Pavlína ZATLOUKALOVÁ, David POTĚŠIL, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan HEJÁTKO.
Vydání 2010.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky analýza proteomu, Arabidopsis, cytokinin
Klíčová slova anglicky proteome analysis, Arabidopsis, cytokinin
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D., učo 107631. Změněno: 2. 6. 2011 08:56.
Anotace
Cytokinins (CK) have been implicated in regulation of many aspects of plant growth and development. Recent genetic studies suggest that CK play distinct and sometimes even opposite roles in the regulation of shoot and root development in Arabidopsis. However, the underlying molecular mechanisms are still rather elusive. Here we present results of a comprehensive approach in the study of differential shoot and root CK response. To study immediate-early and delayed CK response, six days old seedlings of Arabidopsis th.(Col-0) were treated with 5 uM 6-benzylamino purine for 30 min and 2 hours, respectively. Root and shoot tissue was analysed separately for both studied intervals. The proteome analysis was performed using 2-D gel electrophoresis and luminescent SYPRO Ruby gel staining. Proteins in the selected spots were identified using LC-MS/MS. Applying that approach allowed us to identify a number of unique, qualitatively and/or quantitatively different proteins in the root or shoot samples within both studied intervals.
Anotace česky
Cytokininy (CK) jsou zapojeny v mnoha aspektech regulace růstu a vývoje rostlin. Nedávné genetické studie naznačují, že CK hrají odlišné a někdy i opačné role v regulaci růstu prýtu a kořene Arabidopsis. Zde uvádíme výsledky komplexního přístupu ve studiu prýtové a kořenové odpovědi na aplikaci CK. Ke studiu bezprostřední a pozdní reakce na CK jsme použili šest dní staré semenáčky Arabidopsis (Col-0), na které jsme působili po 30 minut a pak 2 hodiny 5 uM 6-benzylaminopurinem. Kořenová a prýtová část byla analyzována odděleně pro oba sledované časové intervaly. Analýza proteomu byla provedena pomocí 2-D elektroforézy se SYPRO Ruby barvením. Rozdílné proteiny byly identifikovány pomocí LC-MS/MS. Uplatnění tohoto přístupu nám umožnilo určit několik kvalitativně a/nebo kvantitativně různých proteinů v kořenovém či prýtové části v obou sledovaných intervalech.
Návaznosti
LC06034, projekt VaVNázev: Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 16:55