NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení v sociální práci (Assessment in the Social Work). In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. p. 9-23. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Posouzení v sociální práci
Name in Czech Posouzení v sociální práci
Name (in English) Assessment in the Social Work
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Univerzita Hradec Králové, Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce (květen 2010, p. 9-23, 15 pp. Recenzované monografie, 2010.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Obsah monografie
RIV identification code RIV/00216224:14230/10:00045712
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7435-038-2
Keywords (in Czech) posouzení; sociální práce; reflexivita
Keywords in English assessment; social work; reflexivity
Tags assessment methods, assessment strategies, Social work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 8/12/2010 22:59.
Abstract
Posouzení životní situace klienta považuje řada klasických i soudobých autorů za klíčový úkol a kompetenci sociálního pracovníka (např. Richmondová, 1917; Hollisová, 1964; Bartlettová, 1970; Coulshedová, Ormeová, 2006). V jistém ohledu je totiž posouzení zárodečnou buňkou všech aktivit sociálního pracovníka. To, jakým způsobem totiž sociální pracovník klientovu životní situaci nahlíží, se bude patrně promítat do strategie jeho práce s klientem. Úkol posoudit klientovu situaci není ovšem triviální a vyvolává celou řadu dilemat (Musil, 2004) a nejasností. Jeden aspekt tohoto kontroverzního charakteru procesu posouzení je patrně zaloţen snahou sociálního pracovníka uchopit pravdu o životě člověka.
Abstract (in English)
Many of classic and contemporary authors understand the assessment of the clients situation as a key challenge and responsibility of social worker (eg Richmond, 1917; Hollisová, 1964 Bartlett, 1970; Coulshedová, Ormeová, 2006). The assessment can be seeen as a basis for all of activities of a social worker. How the social worker sees the clients life situation, (he/she)will probably translate into a strategy of working with a client. The task of assessing the clients situation, however, is not trivial and raises a number of dilemmas (Musil, 2004) and uncertainties. One aspect of the controversial nature of the assessment process is likely designed around a social worker trying to grasp the truth about human life.
PrintDisplayed: 22/1/2022 03:29