CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA and Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů (Warm-up in the elite Czech soccer clubs). In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. p. 144 - 150, 180 pp. ISBN 978-80-86317-80-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů
Name (in English) Warm-up in the elite Czech soccer clubs
Authors CACEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Josef MICHÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin SEBERA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr ČEJKA (203 Czech Republic) and Michaela HÍREŠOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Atletika 2010 (Sborník příspěvků), p. 144 - 150, 180 pp. 2010.
Publisher UK v Praze, FTVS, katedra atletiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/10:00045721
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-86317-80-9
Keywords (in Czech) Fotbal Česká republika rozcvičení teoretická východiska reálný stav
Keywords in English Czech republic soccer warm up theoretical background real situation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martin Sebera, Ph.D., učo 55084. Changed: 24/8/2011 13:10.
Abstract
V příspěvku se autoři zabývají porovnáním teoretických východisek a reálné situace rozcvičení ve fotbalu. Z výsledků dotazníkového šetření plyne, že některá mužstva nerespektují aktuální teoretické poznatky z dané oblasti.
Abstract (in English)
In the article, the authors deal by comparing the theoretical background and application of real situations Warm - up in soccer. The results of the survey implies that some teams do not respect the current theoretical knowledge of the issues
PrintDisplayed: 20/5/2019 18:50