HYTYCH, Roman a Petr MACEK. Kulturní a historická specifika utváření sebepojetí a identity dospívajících. In M. Tyrlík, P. Macek., J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 71-96, 25 s. ISBN 978-80-210-5107-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kulturní a historická specifika utváření sebepojetí a identity dospívajících
Název česky Kulturní a historická specifika utváření sebepojetí a identity dospívajících
Název anglicky Cultural and historical specifics contributing to shaping the selfconception and identity of adolescents
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr MACEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, M. Tyrlík, P. Macek., J. Širůček (Eds.), Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext, od s. 71-96, 25 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/10:00045774
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-5107-2
Klíčová slova česky sebepojetí; identita; kultura
Klíčová slova anglicky self-concept; identity; culture
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Změněno: 24. 3. 2013 14:49.
Anotace
Kapitola ukazuje, jak se v euroamerické kultuře postupně prosazovala sebereflexe jedince nejen jako důležitý prostředek poznání sebe a druhých, ale také jako důležitý motivační a regulační činitel života jednotlivce. Vztaženo k adolescenci a rozvoji osobnosti, formování osobní identity přestává býtčasově ohraničeným vývojovým úkolem dospívajícího, ale stává se celoživotním osobním tématem. V závěru kapitoly autoři ukazují že identita a sebepojetí nejsou ovlivněny jen vývojově, ale jsou též ovlivněny skupinovými a společenskými standardy, které platí pro konkrétní kultury v určité době.
Anotace anglicky
Chapter inspect historical and cultural specifics contributing to shaping the self-system of adolescents. Authors show how an individual's self-reflection gradually emerged in the Euro-American culture not only as an important means of getting to know self and others but also as a crucial motivational and regulatory factor in the life of an individual. In regard to adolescence and personality development, forming personal identity was originally perceived as a specific developmental task; however, today it more likely becomes a lifelong personal issue. Finally authors point that identity as well as self conception are influenced not only by development but also by the group's and society's standards, that are valid for concrete cultures in a specific period of time.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 01:03