JAŠEK, Ondřej, Petr SYNEK, Vít KUDRLE, Bohumil DAVID, Naděžda PIZÚROVÁ, Renáta HANZLÍKOVÁ a Antonín REK. MICROWAVE PLASMA SYNTHESIS OF IRON NANOPARTICLES. In Nanocon 2010 Conference Proceedings. 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2010. s. 27-27, 100 s. ISBN 978-80-87294-18-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MICROWAVE PLASMA SYNTHESIS OF IRON NANOPARTICLES
Název česky Mikrovlnná syntéza nanočástic na bázi železa
Autoři JAŠEK, Ondřej (203 Česká republika, domácí), Petr SYNEK (203 Česká republika, domácí), Vít KUDRLE (203 Česká republika, garant, domácí), Bohumil DAVID (203 Česká republika), Naděžda PIZÚROVÁ (203 Česká republika), Renáta HANZLÍKOVÁ (203 Česká republika) a Antonín REK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Nanocon 2010 Conference Proceedings, od s. 27-27, 100 s. 2010.
Nakladatel TANGER Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00040638
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87294-18-5
Klíčová slova česky mikrovlnné plazma; železné nanočástic
Klíčová slova anglicky microwave plasma; iron nanoparticles
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560. Změněno: 11. 7. 2015 10:42.
Anotace
Microwave discharges offer wide range of experimental conditions for synthesis of various iron nanoparticles, including iron oxides, carbides and nitrides. In our work two types of discharges were used: i) microwave plasma torch operating at atmospheric pressure and ii) low pressure surface wave discharge. Ultrafine iron nanoparticles (ala-Fe, diameter of 10 nm and less) were produced by plasma decomposition of iron pentacarbonyl (0.1 g to 1 g per hour) in argon or a mixture of iron pentacarbonyl and hydrogen. In case of iron oxides synthesis, oxygen was added to the gas mixture instead of hydrogen. Pure fractions of iron oxides were synthesized. Synthesis of the iron carbides and nitrides was also investigated. In this case hydrocarbon or ammonia was added to the gas mixture. The plasma was monitored by optical emission spectroscopy. The samples composition was investigated by XRD,HR-TEM and Mössbauer spectroscopy.
Anotace česky
Mikrovlnné plazma má široké možnosti v syntéze nanočástic na bázi železa včetně oxidů, karbidů i nitridů. V naší práci byly použity dva druhy výbojů: i) mikrovlnný pochoďnový výboj za atmosférického tlaku a ii) výboj s povrchovou vlnou za nízkého tlaku. Velmi malé nanočástice železa (alfa-Fe, průměr pod 10 nm) byly připraveny rozkladem pentakarbonylu železa (0.1 až 1 g za hodinu) v argonu nebo směsi pentakarbonylu a vodíku. V případě oxidů železa byl zaměněn kyslík za vodík. Byly takto připraveny čisté frakce oxidů. Byla také zkoumána příprava karbidů a nitridů. V tomto případě byly používány uhlovodíky resp. amoniak. Plazma bylo monitorováno optickou emisní spektroskopií. Složení vzorku bylo zkoumáno metodami XRD, HR-TEM a Mössbauerovskou spektroskopií.
Návaznosti
GAP205/10/1374, projekt VaVNázev: Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností
Investor: Grantová agentura ČR, Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností
GA202/08/0178, projekt VaVNázev: Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu
Investor: Grantová agentura ČR, Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu
GD104/09/H080, projekt VaVNázev: Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace
KAN311610701, projekt VaVNázev: Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie
Investor: Akademie věd ČR, Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie
MSM0021622411, záměrNázev: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:08