SOJKA, Petr and Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Edited by Sojka P., Horák A. první. Brno: Tribun EU, 2010. 124 pp. ISBN 978-80-7399-246-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010
Name in Czech Čtvrtý workshop o posledních pokrocích ve jazykovém výzkumu slovanských jazyků RASLAN 2010
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Aleš HORÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edited by Sojka P., Horák A.
Edition první. Brno, 124 pp. 2010.
Publisher Tribun EU
Other information
Original language English
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Workshop web page all in one PDF
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00045951
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7399-246-0
Keywords (in Czech) textové korpusy a značkování; syntaktická analýza; desambiguace významů;strojový překlad; počítačová lexikografie
Keywords in English text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 30. 9. 2011 03:56.
Abstract
The RASLAN workshop is an event dedicated to exchange of information between research teams working on projects of computer processing of Slavonic languages and related areas. RASLAN is focused on theoretical as well as technical aspects of the project work, presentations of verified methods are welcomed together with descriptions of development trends. The workshop also serves as a place for discussion about new ideas. The proceedings contain 15 contributions, written for researchers and advanced students interested in computational linguistic research of Slavonic languages (morphology and lexicon, text corpora and annotation, logic in language and applied systems and software).
Abstract (in Czech)
Sborník obsahuje 15 odborných příspěvků z oblastí jazykové morfologie, syntaktické a sémantické analýzy, softwarových nástrojů pro zpracování textu a lexikální sémantiky. Je určen všem vědcům a studentům zajímajícím se o komputační lingvistiku v oblasti jazykového inženýrství (zejména, ale nejen) slovanských jazyků.
Links
LC536, research and development projectName: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centrum komputační lingvistiky
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:26