RÖDEROVÁ, Petra. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 273-288. ISBN 978-80-7315-198-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením
Název česky Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením
Název anglicky Education and vocational training of visually impaired
Autoři RÖDEROVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno, Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky, od s. 273-288, 16 s. 2010.
Nakladatel Paido Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00045992
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-198-0
Klíčová slova česky žák s postižením zraku; integrace/ inkluze;profesní příprava; edukace žáků se zrakovým postižením; speciální pomůcky; rozvoj kompetencí
Klíčová slova anglicky visually impaired pupil; integration/ inclusion; vocational training; education of visually impaired; special aids; development of competences
Změnil Změnila: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Změněno: 28. 4. 2011 13:09.
Anotace
Text se zabývá problematikou edukace žáků s postižením zraku s ohledem na různá věková období. V souvislosti s profesní přípravou jsou zmíněny vybrané speciální pomůcky a rozvoj důležitých kompetencí. Podávané informace vycházejí z výzkumů a studií na poli pedagogiky osob se zrakovým postižením.
Anotace anglicky
The text deals with education of visually impaired in different age periods. There are described selected special aids and development of key competences in connection with vocational training. The author was working with information gained in studies and researches in pedagogy of visually impaired.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 29. 1. 2023 23:37