Informační systém MU
STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén, 2008, 209 s. ISBN 9788072625413.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech
Authors STACKEOVÁ, Daniela.
Edition 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha, 209 s. 2008.
Publisher Galén
Other information
ISBN 9788072625413
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:07.
Displayed: 19/7/2024 21:15