MINÁŘ, Luboš, Hafez AL-AWAD and Eva JANDÁKOVÁ. Borderline ovariální tumory (Borderline ovarian tumors). Praktická Gynekologie, 2010, vol. 14, No 3, p. 123-127. ISSN 1211-6645.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Borderline ovariální tumory
Name (in English) Borderline ovarian tumors
Authors MINÁŘ, Luboš, Hafez AL-AWAD and Eva JANDÁKOVÁ.
Edition Praktická Gynekologie, 2010, 1211-6645.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 30214 Obstetrics and gynaecology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) borderline tumor vaječníku; implantační metastáza; ultrazvukové vyšetření; fertilitu zachovávající chirurgická léčba; lymfadenopatie
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 16/4/2012 00:07.
Abstract
Borderline ovariální tumory představují cca 10-15 % ovariálních nádorů. V současnosti jsou považovány za samostatnou jednotku a nikoli za prekancerózy invazivních ovariálních nádorů. Ve srovnání s invazivními karcinomy se manifestují o 10-15 let dříve. Výrazně vyšší je podíl nádorů diagnostikovaných v časnějších stadiích, jen vzácně se vyskytuje metastatické šíření. U serózních boderline nádorů se mohou vyskytovat implantační metastázy, které zhoršují prognózu onemocnění. V předoperační diferenciální diagnostice mezi borderline tumorem a invazivním karcinomem hraje důležitou roli manifestace onemocnění v mladším věku a nižší sérová hladina tumor markerů (Ca 125). Významnou úlohu zaujímá v diferenciální diagnostice benigních a maligních ovariálních patologií expertní ultrasonografické vyšetření. Zásadní význam při primárním záchytu i při řešení recidiv má chirurgická léčba. Vzhledem k výskytu v mladším věku je nutné zvažovat u celé řady pacientek možnost fertilitu zachovávající operace, tato je charakterizována ponecháním dělohy a unilaterálních adnex nebo alespoň části jednoho ovaria. V případě kompletního postižení obou ovarií je možné ponechání dělohy s následným zařazením pacientky do IVF programu s využitím darovaných oocytů. Po chirurgickém výkonu je nutná pečlivá dispenzární péče a u pacientek po konzervativní operaci lze doporučit po ukončení reprodukčních plánů dokončení výkonu odstraněním ponechaných adnex.
PrintDisplayed: 6/4/2020 15:21