RÖDEROVÁ, Petra. Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením. (Special education. Education of pupils and students with disabilities.). Praha: IPPP ČR, 2010. 42 pp. ISBN 978-80-86856-64-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením.
Name in Czech Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením.
Name (in English) Special education. Education of pupils and students with disabilities.
Authors RÖDEROVÁ, Petra.
Edition Praha, 42 pp. 2010.
Publisher IPPP ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86856-64-3
Keywords (in Czech) speciální pedagoggika; speciálněpedagogická diagnostika; žák/ student s postižením; edukace; profesní příprava
Keywords in English special education; special diagnostics; pupil/ student with disability; education; vocational training
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 16:38.
Abstract
Článek se věnuje možnostem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a podrobně popisuje možnosti edukace žáků a studentů s jednotlivými typy zdravotního postižení.
Abstract (in English)
The article describes possibilities of education of pupils with special educational needs in the Czech republic with emphasis on specific disabilities.
PrintDisplayed: 28/11/2022 20:46