HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT and Jaroslav URBÁNEK. Validation Scenario for Anthropogenic Impact and Global Climate Change for Tatoo. In Proceedings of the Workshop "Environmental Information Systems and Services - Infrastructures and Platforms". Aachen: CEUR-WS, 2010. 7 pp. ISSN 1613-0073.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Validation Scenario for Anthropogenic Impact and Global Climate Change for Tatoo
Name in Czech Validační scénář antropogenního dopadu a globální změny klimatu v Tatoo
Authors HŘEBÍČEK, Jiří, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jiří JARKOVSKÝ, Karel BRABEC, Ivan HOLOUBEK, Lukáš KOHÚT and Jaroslav URBÁNEK.
Edition Aachen, Proceedings of the Workshop "Environmental Information Systems and Services - Infrastructures and Platforms" 7 pp. 2010.
Publisher CEUR-WS
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISSN 1613-0073
UT WoS 0074-679-9
Keywords (in Czech) TaToo; semantický web; POPs; Stockholmská úmluva; GENASIS; SVOD; anthropogení dopad; globální změna klimatu
Keywords in English TaToo; semantic web; POPs; Stockholm Convention; GENASIS; SVOD; anthropogenic impact; global climate change
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., učo 993. Changed: 21/4/2011 22:39.
Abstract
The synthesis of existing Persistent Organic Pollutants pollution monitoring databases with epidemiological data is considered for identifying some impacts of Persistent Organic Pollutants on human health. This task requires new rich data, services, and model discovery capabilities from a multitude of monitoring networks and web resources. The FP7 project TaToo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) is setting up a semantic web solution to close the discovery gap that prevents full and easy access to web resources. The use of TaToo tools together with the Global Environmental Assessment and Information System and the System for the Visualizing of Oncological Data is discussed as a TaToo validation scenario for anthropogenic impact and global climate change influence on the trajectory of Persistent Organic Pollutants.
Abstract (in Czech)
Syntéza existujících perzistentních organických znečišťujících látkách sledování znečištění databází s epidemiologické údaje jsou považovány za pro určení některé vlivy perzistentních organických znečišťujících látek na lidské zdraví. Tento úkol vyžaduje nové bohaté dat, služby a možnosti objevu model z celé řady monitorovacích sítí a internetových zdrojů. projektu RP7 TaToo (Tagging nástroj založený na sémantické Discovery Framework) je vytvoření sémantického webu, řešení zavřít objevu mezeru, která brání úplné a snadný přístup k webovým zdrojům. Využití nástrojů TaToo spolu s Global Environmental Assessment a informační systém a systém pro vizualizace onkologických dat je popsána jako scénář pro ověření TaToo vliv antropogenní klimatické změny a globální vliv na trajektorii perzistentních organických znečišťujících látek.
PrintDisplayed: 20/5/2019 13:04