ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie. Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. s. 181-186, 6 s. ISBN 978-80-7097-860-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie
Název česky Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie
Název anglicky Augustin Smetana and his conception of history of philosophy
Autoři ZOUHAR, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Leško, Vladimír, Tholt, Pavel.
Vydání 1. vyd. Košice, Dejiny filozofie ako filozofický problém, od s. 181-186, 6 s. 2010.
Nakladatel Filozofická fakulta UPJŠ Košice
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00046192
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7097-860-3
Klíčová slova česky Augustin Smetana dějiny filozofie
Klíčová slova anglicky Augustin Smetana history of philosophy
Štítky Augustin Smetana, Czech Philosophy, history of philosophy, RIV-OK
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 28. 1. 2013 15:45.
Anotace
Augustin Smetana (1814/1851) usiloval o to, aby nalezl v dějinách filozofie zákonitosti, tendence, cíl, protože dějiny filozofie pokládal za nejvhodnější prostředek k pochopení celého dějinného procesu, k formulaci osobité dějinně filozofické koncepce. Tři základní epochy vývoje ducha (bytí, vědění, vědomí) znamenají pro něho tři etapy dějinného vývoje: východní, západní a současnou, která je počátkem budoucí ideální společnosti.
Anotace anglicky
Augustin Smetana (1814/1851) struggled to find order, purpose and goal in history of philosophy, as he considered history of philosophy to be the best source of understanding the whole historical process and the best means of formulating a unique theory of history of philosophy. He understood the three major epochs of the development of the spirit (being, knowledge, consciousness) as three phases of historical development: the Eastern, the Western and the contemporary phase, which is the source of the future ideal society.
VytisknoutZobrazeno: 25. 8. 2019 01:16