POLČÁK, Radim and Petra PEJŠOVÁ. Právní aspekty šedé literatury (Legal issues in Grey Literature). In Repozitáře šedé literatury. 1st ed. Zlín: Národní technická knihovna, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. p. 66-78. VeRBuM. ISBN 978-80-904273-5-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní aspekty šedé literatury
Name in Czech Právní aspekty šedé literatury
Name (in English) Legal issues in Grey Literature
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petra PEJŠOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Zlín, Repozitáře šedé literatury, p. 66-78, 13 pp. VeRBuM, 2010.
Publisher Národní technická knihovna, Vysoká škola ekonomická v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/10:00046244
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-904273-5-8
Keywords (in Czech) autorské právo;šedá literatura
Keywords in English copyright;grey literature
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24/7/2013 12:21.
Abstract
Kapitola se zabývá praktickými právními otázkami souvisejícími s tvorbou a šířením tzv. šedé literatury se zaměřením na autorskoprávní aspekty a ochranu osobních údajů.
Abstract (in English)
The chapter analyzes legal issues in creating and processing of grey literature, namely arising of copyright and data protection.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 27/11/2022 05:43