ŠIMON HILSCHER, Roman. Sturmian theory for linear Hamiltonian systems without controllability. Mathematische Nachrichten. Berlín: Wiley Inter Science, 2011, roč. 284, č. 7, s. 831-843. ISSN 0025-584X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sturmian theory for linear Hamiltonian systems without controllability
Název česky Sturmova teorie pro lineární Hamiltonovské systémy bez předpokladu kontrolovatelnosti
Autoři ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mathematische Nachrichten, Berlín, Wiley Inter Science, 2011, 0025-584X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.682
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00049669
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000290477600002
Klíčová slova česky lineární Hamiltonovský systém; Sturmova oddělovací věta; Sturmova srovnávací věta; vlastní fokální bod; izotropická báze; kontrolovatelnost; normalita; Rayleighův princip; samoadjungovaná okrajová úloha; vlastní hodnota; oscilační věta; kvadratický funkcionál
Klíčová slova anglicky Linear Hamiltonian system; Sturmian separation theorem; Sturmian comparison theorem; Proper focal point; Controllability; Normality; Rayleigh principle; Self-adjoint eigenvalue problem; Finite eigenvalue; Oscillation theorem; Quadratic functional
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., učo 1023. Změněno: 12. 3. 2012 09:02.
Anotace
V tomto článku jsme odvodili Sturmovy oddělovací a srovnávací věty pro lineární Hamiltonovské systémy, přičemž nepředpokládáme kontrolovatelnost. Tyto věty zobecňují tradiční výsledky W.T.Reida pro kontrolovatelné (či normální) lineární Hamiltonovské systémy. Tato nová teorie je založena na několika nedávných výsledcích o lineárních Hamiltonovských systémech bez předpokladu kontrolovatelnosti, které byly obdrženy W.Kratzem, M.Wahrheitem, V.Zeidan a autorem, které se týkaly po částech konstantního jádra izotropických bazí, oscilační a spektrální teorie a Rayleighova principu.
Anotace česky
In this paper we present Sturmian separation and comparison theorems for linear Hamiltonian systems when no controllability assumption is imposed. This generalizes the traditional results of W.T.Reid for controllable (or normal) linear Hamiltonian systems to the possibly abnormal case. Our new theory is based on several recent results on linear Hamiltonian systems without controllability by W.Kratz, M.Wahrheit, V.Zeidan, and the author regarding the piecewise constant kernel for conjoined bases, the oscillation and eigenvalue theorems, and the Rayleigh principle.
Návaznosti
GC201/09/J009, projekt VaVNázev: Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Oscilační a spektronální teorie diferenciálních a diferenčních systémů
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 00:37