RICHTER, Vladimír. K otázkám pěveckého repertoáru v hudební výchově. In Musica viva in schola XXII. 1. vyd. BRNO: Masarykova univerzita, 2010. s. 115-121, 7 s. ISBN 978-80-210-5388-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K otázkám pěveckého repertoáru v hudební výchově
Název česky K otázkám pěveckého repertoáru v hudební výchově
Název anglicky Questions to Song Repertoire in Music Education
Autoři RICHTER, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. BRNO, Musica viva in schola XXII. od s. 115-121, 7 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Sborník Musica viva in schola XXII.
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046332
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5388-5
Klíčová slova česky Lidová píseň;hudební výchova; hlasová výchova
Klíčová slova anglicky Folk song; Music Education; Voice Education
Změnil Změnil: doc. Mgr. Vladimír Richter, učo 345. Změněno: 18. 2. 2013 16:27.
Anotace
Ve veřejném mínění hudebně pedagogické komunity zaznamenáváme skeptické názory na neutěšený stav hudebního vzdělávání, pokles všeobecné zpěvnosti dětí, ústup obliby lidových písní u dětí i učitelů. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově realizovaný Katedrou hudební výchovy PdF MU v roce 2010 umožnil komparaci tradovaných názorů s konkrétními závěry rozsáhlého šetření týkajícími se i otázek pěveckého repertoáru hudební výchovy a přinesl informace o tom, že lidová píseň zůstává i v roce 2010 základním okruhem pěvecké literatury uplatňované v hudební výchově. Vyšlo také v angličtině in: Sedláček, M. (ed.) The Multimedia Technologies Applications in Music Education. Brno: MU, 2010, s.33-38. ISBN 978-80-210-5392-2.
Anotace anglicky
In public opinion of the music teaching community we notice the skepticism related to the dismal state of music education, the general decline of children's songfulness, the popularity decrease of folk songs for children and teachers. "Research on the Use of Multimedia Technology in Music Education" implemented by the Department of Music Education at MU in 2010 allowed to compare the conventional opinions with the specific findings of extensive inquiry and issues relating to the vocal repertoire of music education and to bring information about the fact, that the folk song even in year 2010 remains to be the basic sphere of song literature applied in music lessons. Published in English as well, in: Sedláček, M. (ed.) The Multimedia Technologies Applications in Music Education. Brno: MU, 2010, s.33-38. ISBN 978-80-210-5392-2.
Návaznosti
MUNI/A/1025/2009, interní kód MUNázev: Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově (Akronym: Hudmédia)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 01:22