RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách
Název česky Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách
Název anglicky Two decades of post-November developments and the social sciences
Autoři RYBÁŘ, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Marta GOŇCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr JEMELKA (203 Česká republika, domácí), Oldřich KRÁLÍK (203 Česká republika, domácí), Miloš VÍTEK (203 Česká republika), Erika VONKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Radim ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Svatopluk NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Iva SCHLIXBIEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk HONS (203 Česká republika, domácí), Jiří NOLČ (203 Česká republika, domácí) a Milan VALACH (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141, 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00046372
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5374-8
Klíčová slova česky Výchova; občanství; evropanství; současná česká společnost; postkomunistická situace
Klíčová slova anglicky Education; citizenship; European citizenship; contemporary Czech society; post-communist society
Štítky Munipress, RIV-OK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D., učo 1221. Změněno: 27. 2. 2013 09:53.
Anotace
O uplynulých dvou desetiletích vývoje v české republice nebyly doposud zpracovány odpovídající odborné studie, které by nám pomohly udělat si o této době objektivní a ucelený názor. Zamýšlet se nad uplynulým dvacetiletým vývojem české společnosti nelze ovšem bez pohledu v širším kontextu řady společenských věd. V uplynulém dvacetiletí jsme zaznamenali zásadní a pozitivní vývoj v oblasti občanských práv a svobod, snahu o návrat ke klasickým principům ve státoprávním uspořádání a v samotném fungování státu jako instituce, na druhé straně ovšem vnímáme také méně pozitivní jevy, které minulý i současný vývoj provázejí. Publikace je tak integrovaným výsledkem dlouhodobého společenskovědního výzkumu na katedře Občanské výchovy PdF MU.
Anotace anglicky
The past two decades of development in the Czech Repuiblic has not yet been processed by an appropriate scientific studies that would help us to do about this time an objektive and comprehensive view. Reflect on the passing of twenty years of development of Czech but not without looking at the broader context of a number of social sciences. In the past two decades have seen a substantial and positive development in the area of civil rights and freedoms, the pursuit of a return to classical principles of the constitutional arrangement and functioning of the state itself as an institution, on the other hand, we perceive a less positive effects that past and current developments lifetime. The publication is the result of an integrated long-term social science research in the Department of Civic Education.
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 12:13