VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2010. 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372. ISBN 978-80-210-5171-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu
Název anglicky The Europeanization of Law in Juristic - Theoretical Context
Autoři VEČEŘA, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) a Tatiana MACHALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 227 s. Acta universitatis brunensis, Iuridica No 372, 2010.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/10:00046423
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-5171-3
Klíčová slova česky Evropská integrace; Evropská unie; evropské právo; evropeizace práva; systém práva; multicentrismus práva; globalizace práva
Klíčová slova anglicky European Integration; European Union; European law; Europeanisation of Law; System of Law; Multicentrism of Law; Globalisation of Law
Štítky Europeanisation of Law, Multicentric System of Law, Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 5. 2015 10:43.
Anotace
Předložená publikace se zabývá vymezením evropského práva v procesu Evropeizace práva z hlediska právní teorie. Současná proměna práva, spočívající zejména v multicentrismu tvorby a pramenů práva, je důsledkem procesu evropeizace práva. Z externích faktorů k ní přispívá i proces globalizace práva a z interních faktorů sociální a ideová heterogenita a rostoucí komplexity pozdně moderní společnosti. Důsledkem jsou měnící se přístupy k interpretaci právních textů a aplikaci národního práva v souvislosti s implementací norem evropského práva. Proces evropeizace mění pohled na Evropskou unii a evropské právo a přispívá k evropeizaci právní doktríny.
Anotace anglicky
Presenting publication aims to highlight a current subject-matter of European law in the process of the Europeanization of law from the standpoint of legal theory. The recent change of law regards to the multicentrism of law making and pluralism of sources of law as the result of the process of the Europeanization of law. From more important external sources There is also more important external source regarding to globalisation of law. We can recognize same internal sources for the concept of legal multicentrism too, social and ideal heterogeneity and increasing complexity in a late modern society. Implementation of European law brings about the changes in approaches to interpreting legislative texts and application of national law. Process of the Europeanization is changing the vision of the European Union and European law and contributes to the Europeanization of legal doctrine.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:43, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., učo 1844
  • osoba prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., učo 247
Atributy
 

Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
5a79cb723bfce0a5d9fafb8c7669fb23
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:43

Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/917190/Evropeizace_prava_v_pravne_teoretickem_kontextu.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
599,7 KB
Hash md5
382f7c2ac6e73228a855c54db2362320
Vloženo
Po 11. 5. 2015 10:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 07:47