Informační systém MU
SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Quelques suggestions pratiques pour faciliter l´apprentissage aux apprenants atteints de troubles spécifiques du langage oral et écrit. 2009.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quelques suggestions pratiques pour faciliter l´apprentissage aux apprenants atteints de troubles spécifiques du langage oral et écrit
Název česky Několik námětů, jak zjednodušit učení žákům se specifickými poruchami učení
Název anglicky Several ideas how to simplify the teaching for the students with learning disabilities
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Vydání 2009.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky češti žáci s SPU; francouzský jazyk; usnadnění učení
Klíčová slova anglicky Czech pupils with learning difficulties, the French language, to facilitate learning
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 10. 1. 2011 02:14.
Anotace
Procédés didactiques et méthodologiques et des exercices pratiques pour faciliter l acquisition du francais aux apprenants atteints de troubles spécifiques d apprentissage. La conférence a été adressée aux étudiants et enseignants du FLE, département DEFLE, Univesité Michel de Montaigne de Bordeaux.
Anotace česky
Didakticko-metodické postupy a praktická cvičení pro usnadnění osvojení francouzského jazyka žáky se specifickými poruchami učení. Přednáška byla určena studentům a učitelům FLE, katedra DEFLE, Univerzita Michel de Montaigne v Bordeaux.
Anotace anglicky
Teaching methods, practices and exercises to facilitate the acquisition of French language for the students with learning disabilities.The lecture was open to students and teachers of FLE, DEFLE Department, University of Michel de Montaigne in Bordeaux.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 21. 10. 2021 16:45