CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Využití laseru ve stomatologii (Laser in stomatology). In XI. Kongres České ortodontické společnosti. 2010. ISSN 1210-4272.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití laseru ve stomatologii
Name in Czech Využití laseru ve stomatologii
Name (in English) Laser in stomatology
Authors CHMELOVÁ, Ilona (203 Czech Republic), Pavlína ČERNOCHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lenka ROUBALÍKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XI. Kongres České ortodontické společnosti, 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/10:00046669
Organization unit Faculty of Medicine
ISSN 1210-4272
Keywords (in Czech) laser stomatologie
Keywords in English laser stomatology
Changed by Changed by: doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., učo 45465. Changed: 12/1/2011 10:12.
Abstract
V posledních letech se významně zvýšila nabídka laserových systémů v zubním lékařství. Pokles komerčních cen a agresivní marketing bývají příčinou obtížné orientace při vlastním nákupu laseru a jeho správném používání při ošetřování pacienta. Cílem prezentace bude obecné seznámení s fyzikálními vlastnostmi laserového paprsku, dělení laserových systémů, jejich indikace. Použití laseru ve stomatologii se zaměřením na ortodonticky léčeného pacienta. Vlastní sdělení bude doplněno o kazuistiky. Závěrem- laser je dnes v zubním lékařství dobře zavedenou technologií. V mnoha případech je vhodnou alternativou konzervativního ošetření a poskytuje pacientovi větší komfort. Práce vychází z projektu SVC č. 1 M0528.
Abstract (in English)
Laser is a new technology used in stomatology. It is the suitable and comfotable alternative to the conservative. treatment
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 13/7/2024 08:50