OKÁČOVÁ, Marie. Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality
Name in Czech Centonární epyllia s mytologickou tematikou: modelový případ intertextuality
Authors OKÁČOVÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition International Conference on Classical and Byzantine Literature: Literary Crossroads, 2010.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00051687
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) centones Vergiliani; recepce Vergilia; intertextualita; antická mytologie
Keywords in English centones Vergiliani; reception of Virgil; intertextuality; ancient mythology
Tags reception of Virgil; ancient mythology
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Changed: 24/10/2016 22:10.
Abstract
The focus of the paper is on Virgilian centos, specifically on those that can be classified as mythological epyllia. These unique patchwork poems composed entirely of quotations from Virgil's works represent a major, homogenous, part of the extant ancient cento production, both in generic and thematic terms, and can therefore be studied as a specific chapter in the reception history of Virgil. First, an analysis of the intertextual structure of the centos is provided, and the characteristic types and functions of the employed quotational allusions are determined. Further, the underlying principles of mythology are shown to play an essential role in terms of the intertextual conception of the centos. Finally, it is proposed that the poems under discussion are to be identified as instances of pastiche and viewed as openly imitative addenda Vergiliana.
Abstract (in Czech)
Předmětem příspěvku jsou vergiliovské centony, jež lze z genologického hlediska klasifikovat jako mytologická epyllia, a jež tak představují nejpočetnější žánrově i tematicky homogenní korpus pozdně antických textů napsaných centonární technikou. Rozbor intertextuální koncepce této tvorby, která představuje zvláštní kapitolu v historii recepce Vergiliova díla, směřuje k identifikaci charakteristického typu a funkce použitých citátových aluzí a ukazuje, že v typických způsobech interakce zkoumaných centonů s jejich hypotextem se odrážejí klíčové principy samotné mytologie. Dotyčné texty, které autorka charakterizuje jako otevřeně imitativní addenda Vergiliana, jsou nakonec vyhodnoceny jako případy pastiše.
Links
MSM0021622435, plan (intention)Name: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/9/2021 14:46