RÖDEROVÁ, Petra. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání (High schools for visually impaired in current conception of education). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 229-240. ISBN 978-80-210-5383-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání
Name in Czech Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání
Name (in English) High schools for visually impaired in current conception of education
Authors RÖDEROVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School, p. 229-240, 12 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00046752
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5383-0
Keywords (in Czech) inkluzivní vzdělávání;zrakové postižení;otevřenost škol;spolupráce; profesní příprava
Keywords in English inclusive education;visual impairment;openness of schools;cooperation;vocational training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 28/4/2011 12:56.
Abstract
Kapitola seznamuje s výsledky pilotního šetření, které zjišťovalo, jaká je otevřenost středních škol pro zrakově postižené v současné koncepci vzdělávání. Zaměřili jsme se na spolupráci škol s poradenskými institucemi, potenciálními zaměstnavateli a jinými školami, na realizaci profesní přípravy a přípravu žáků pro život.
Abstract (in English)
The chapter informs about a pilot survey, which collected the information about how open are current high schools for visually impaired. We focused on school cooperation with other professionals, potential employers and with other schools. We focused also on realization of vocational training and preparation of pupils for everyday life.
PrintDisplayed: 10/12/2022 11:14