HLOŽEK, Martin and Dana ZAPLETALOVÁ. Vážky z Polní ulice na Starém Brně. (Balance scale from Polní Street in Staré Brno.). Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR Praha, 2010, LXII, No 1, p. 137-149. ISSN 0323-1267.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vážky z Polní ulice na Starém Brně.
Name in Czech Vážky z Polní ulice na Starém Brně.
Name (in English) Balance scale from Polní Street in Staré Brno.
Authors HLOŽEK, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana ZAPLETALOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archeologické rozhledy, Praha, AÚ AV ČR Praha, 2010, 0323-1267.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00049201
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Archeometrie; vážky; Brno; vrcholný středověk; materiálová analýza; SEM; barevné kovy
Keywords in English Archaeometry; Balance scale; Brno; High Middle Ages; material analysis; SEM; non-ferrous metal
Tags RIV-OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Changed: 6. 12. 2019 16:59.
Abstract
Článek se týká tří předmětů z barevného kovu, nalezených na Starém Brně: fragmentu kroužku, drobné trojúhelné misky vah se třemi otvory a fragmentu třmínku vah s jazýčkem. Nálezy vah jsou v českých zemích poměrně vzácné, tento má navíc bezpečné nálezové okolnosti: byl získán v suterénu zaniklé dřevohliněné stavby při plošně vedeném záchranném výzkumu. Kromě zhodnocení nálezové situace a porovnání jednotlivých komponent vah s českými i evropskými nálezy byla provedena i materiálová analýza, která ukazuje na druhotnou sestavu.
Abstract (in English)
The article concerns three objects made of non-ferrous metal discovered in the Staré Brno quarter of Brno: a fragment of a ring, small, triangular balance scale pans with three holes and a fragment of a balance bar with a small pointer. Balance scale finds are relatively rare in the Czech Lands; moreover, the Staré Brno balance scale is accompanied by safe archaeological context. It was retrieved from the cellar fill of a defunct wood-and-earth building during rescue excavations. In addition to an evaluation of the find situation and a comparison of the individual balance components with Czech and European finds, a material analysis was performed; this pointed to a secondary assembly of the discovered assemblage.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf   File version Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:56

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Martin Hložek, Ph.D., učo 10001
  • a concrete person Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Attributes
 

Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4 MB
Hash md5
3a62b278760ef193b8c10c5458834790
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 16:56

Zapletalova-Hlozek_137-149.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/919380/Zapletalova-Hlozek_137-149.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
37,6 KB
Hash md5
e21b578c66afffdbaa8640242ca7576e
Uploaded/Created
Fri 6. 12. 2019 17:06
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4. 12. 2022 12:59