ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR and Pavel JURÁK. Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie) (Different neuronal networks take part in a simple sensorimotor task (SEEG study)). 1st ed. Praha: Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E.Purkyně, 2010. p. 15.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie)
Name in Czech Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie)
Name (in English) Different neuronal networks take part in a simple sensorimotor task (SEEG study)
Authors ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR and Pavel JURÁK.
Edition 1. vyd. Praha, p. 15-15, 2010.
Publisher Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E.Purkyně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D., učo 18403. Changed: 14/1/2011 09:43.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 11/5/2021 06:16